PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

MAIO 2022 – ANUNCIO LICITACIÓN DO SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA A DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADO

ANUNCIO LICITACIÓN DO SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA A DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADO No de hoxe  publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación da subministración de elementos de xogo para a “DOTACIÓN DE PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADO” Para […]

MAIO 2022 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TREVISCOSO

O día 10 de maio de 2022  publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación das obras de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGAS DE TROVISCOSO” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte:   PREMER A presentación de ofertas realizarase a traves da ferramenta SILEX da Consellería […]

MAIO 2022 – LISTA LIMPADOR/A.- Relación de aspirantes que aprobaron o proceso selectivo e proposta de creación de lista de reserva coa orde de chamamento

LISTA LIMPADOR/A.- Relación de aspirantes que aprobaron o proceso selectivo e proposta de creación de lista de reserva coa orde de chamamento ANUNCIO DA RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLA QUE SE PROPÓN A CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA PARA O NOMEAMENTO TEMPORAL DE FUNCIONARIOS INTERINOS ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS, PERSOAL DE […]

MAIO 2022 – COBRANZA PADRÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MARZO 2022

COBRANZA PADRÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MARZO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO […]

MAIO 2022 – APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO QUE ARTICULA O PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL

APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO QUE ARTICULA O PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL ANUNCIO OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 12 de maio de 2022, aprobou a oferta de emprego público que articula o proceso de estabilización de emprego temporal previsto […]

MAIO 2022 – PLENO ORDINARIO DO MES DE MAIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 24 de maio de 2022 ás 21:00; 2ª convocatoria: 26 de maio de 2022 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 31.03.2022 e 10.05.2022 (Exptes: […]

MAIO 2022 – RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2022/112-4).

RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2022/112-4). Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector […]

MAIO 2022 – FORMALIZACIÓN CONTRATO SUBMINISTRO BARREDORA, DESHERBADORA, DESBROZADORA, SOPLADOR E TIXEIRA.

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO DE MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: PERFIL DO CONTRATANTE […]

MAIO 2022 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2022/MOD/008

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2022/MOD/008 N. Expediente 1047/2022 Asunto MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 2022/MOD/008: SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL 01/2022 ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2022/MOD/008 O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2022, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento […]