PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

SETEMBRO 2022 – Anuncio presentación de solicitudes Equipo Técnico Obradoiro “Cambados Rutas de Sendeirismo”

ANUNCIO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E PERSOAL ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO” Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo das prazas convocadas de Director/a, Tutor/a, Docente e Administrativo/a, poderán presentar a súa solicitude a través da sede electrónica do Concello […]

SETEMBRO 2022 – Lista admitidos/as e excluídos/as alumnos obradoiro “Cambados Rutas de Sendeirismo”, nomeamento de tribunal cualificador e convocatoria para realización de entrevista persoal

Visto o expediente tramitado para a selección e posterior contratación de 16 alumnos/as para participar no programa do Obradoiro Dual de Emprego “Cambados Rutas de Sendeirismo”. Vista a Resolución da Alcaldía do 09.09.2022 pola que se aprobaron as Bases convocatoria dos alumnos-traballadores. Vista a relación de candidatos preseleccionados e remitidos pola Oficina de Emprego de […]

SETEMBRO 2022 – Anuncio resultados 1º exercicio proceso selectivo letrado/a asesor/a xuridico/a

ANUNCIO DE RESULTADOS DO 1º EXERCICIO “TIPO TEST” DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, LETRADO/A ASESOR/A XURÍDICO/A (OEP/2020) Unha vez realizado o 1º exercicio ”tipo test” do proceso selectivo dunha praza da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Letrado/a Asesor/a Xurídico (OEP/2020), os/as aspirantes aprobados/as que superaron o exercicio […]

SETEMBRO 2022 – Plantilla respostas correctas 1º exercicio proceso selectivo letrado/a asesor/a xurídico/a

Plantilla respostas correctas 1º exercicio proceso selectivo letrado/a asesor/a xurídico/a Plantilla respostas correctas 1º exercicio proceso selectivo letrado_a asesor_a xurídico_a

SETEMBRO 2022 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN FORNOS, CAMIÑO NA REVOLTA E CAMIÑO EN RIVEIRO AGADER 2022-2023

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN FORNOS, CAMIÑO NA REVOLTA E CAMIÑO EN RIVEIRO AGADER 2022-2023 PM22-0119” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil […]

SETEMBRO 2022 – Anuncio presentación de solicitudes Alumnos-Traballadores Obradoiro “Cambados Rutas de Sendeirismo”

PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS-TRABALLADORES DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO 2022-2023” Os candidatos/as preseleccionados/as pola Oficina de Emprego, para as prazas de AlumnosTraballadores/as que estivesen interesados/as en participar no proceso selectivo das prazas convocadas, deberán acudir o Rexistro do Concello (sito no primer andar da Casa do Concello) no dia e hora […]

SETEMBRO 2022 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN FORNOS, CAMIÑO NA REVOLTA E CAMIÑO EN RIVEIRO AGADER 2022-2023 PM22-0119”

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-1245 de data 14/09/2022, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN FORNOS, CAMIÑO NA REVOLTA E CAMIÑO EN RIVEIRO AGADER 2022-2023 PM22-0119”, á empresa MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA, S.L.), polo prezo e mellora que se describe seguidamente: Prezo s/IVE IVE Prezo c/IVE Baixa Oferta a […]

SETEMBRO 2022 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DOS ALUMNOS-TRABALLADORES PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “ CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO”

Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 10o e 11o da orde do 21.02.2022 da Consellería de Emprego e Igualdade por la que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os talleres duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede a súa convocatoria para o ano […]

SETEMBRO 2022 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTAS DE SENDEIRISMO ”

Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 10o e 12o da orde do 21 de febreiro de 2022, da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa […]