PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2023 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “REFORMA DE ASEOS EN CEIP SANTO TOMÉ”.

XUÑO 2023 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “REFORMA DE ASEOS EN CEIP SANTO TOMÉ”.

No día de hoxe,  12/06/2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos (SILEX) que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor das obras de “REFORMA DOS ASEOS DO CEIP SANTO TOMÉ“,  estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 12 de xuño de 2023. Servizo de Contratación