El tiempo - Tutiempo.net

área económica financieira

orzamentos

Nesta sección poderás atopar toda a información relativa aos orzamentos municipais...

indicadores económicos

Un novo xeito de enteder a economía municipal basada nunha serie de indicadores macroeconómicos.

informes económico-financieiros-memorias

Informes económico-financieiros e memorias financierias.

liquidación orzamentaria e débeda municipal

Estado das arcas municipais. Situación da débeda pública.

control orzamentario

Control dos orzamentos partida por capítulos e partidas.

orzamentos

ORZAMENTO XERAL 2022 PRORROGADO

 

ORZAMENTO 2022 – ESTADO DE INGRESOS POR ECONOMÍA PDF
ORZAMENTO 2022– ESTADO DE GASTOS POR ECONOMÍA PDF
ORZAMENTO 2022 – RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2021 PDF
LIQUIDACION DO ORZAMENTO POR APLICACIONES 2021 PDF
RESULTADO ORZAMENTARIO 2021 PDF
REMANENTE DE TESOURERIA PDF
MEMORIA  ORZAMENTO 2022 PDF
INFORME ECONOMICO FINANCIERO PDF
ANEXO DE PERSOAL ORZAMENTO 2022 PDF
ANEXO INVESTIMENTOS ORZAMENTO 2022 PDF
ANEXO ESTADO DA DEBEDA ORZAMENTO 2022 PDF
ANEXO BENEFICIOS FISCAIS 2022 PDF
ANEXO CONVENIOS CCAA GASTO SOCIAL PDF
BASES DE EXECUCON DO ORZAMENTO 2022 PDF
INFORME INTERVENCION AVALIACION CUMPRIMENTO ESTABILIDADE E DEBEDA PDF
INFORME DE INTERVENCION AO ORZAMENTO 2022 PDF

Acerca

A Concellería de Facenda do Concello de Cambados, é a responsable do control, así coma de calquer gasto que efectúe o Concello.

Dende a mesma elabóranse os presupostos anuais, tendo en conta unha serie de parámetros tales coma: necesidades sociais, persoal, premura, eventos anuais fixos ou esporádicos, colaboración con clubes e asociacións sen ánimo de lucro, e un longo etc.

Susbcríbete ao noso canal de novas

SE DESEXAS ATOPARTE Á ÚLTIMA EN CUESTIÓN DE NOVIDADES, O PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS ACHÉGACHE UN NOVO CANLE PARA ELO. SUSCRÍBETE AO NOSO CANAL DE NOVAS RSS. ASÍ DE SINXELO.

2018 © concello de cambados. Design by