PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2023 – PLENO EXTRAORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2023 – PLENO EXTRAORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Extraordinaria
Motivo: «Necesidade de aprobación das actas das sesións anteriores de conformidade co establecido no art. 36 do RD 2568/1986 ROFRXEL»
Data e hora 1ª convocatoria: 14 de xuño de 2023 ás 13:30. 2ª convocatoria: 16 de xuño de 2023 ás 13:30
Lugar Salón de Sesións.  Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 20.03.2023, 30.03.2023 e 02.05.2023 (Expedientes PLN/2023/2, PLN/2023/3 e PLN/2023/4)

Convocatoria pleno extraordinario 14.06.2023