El tiempo - Tutiempo.net

urbanismo

plan de ordenación e desenvolvemento urbanístico

Nesta sección poderás atopar toda a información relativa ao plan de desenvolvemento urbanístico de Cambados.

licitación de obras e infraestructuras

Achégate para ve-lo estado da licitación de obras e infraestructuras efectuadas polo Concello de Cambados.

indicadores económicos sobre urbanismo

Relación de indicadores económicos na área urbanística.

plan de ordenación de desenvolvmento urbanístico

CORRECCION DE ERROS DOG 30/12/1999.
NORMATIVA BOP 06/03/2000.
CORRECCION DE ERROS BOP 18/06/2003.

INDICE.
A. MEMORIA INFORMATIVA: MARCO TERRITORIAL.
A. MEMORIA INFORMATIVA: AMBITO DEL PLAN. ESTRUCTURA URBANA. (2.8 MB)
A. MEMORIA INFORMATIVA: DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. ACTIVIDAD URBANA.
A. MEMORIA INFORMATIVA: EDIFICACION.SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES. INFRAESTRUCTURA URBANA. RED VIARIA.
B. RESULTADO DE LA PARTICIPACION PUBLICA. TRAMITE DE APROBACION.
C. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACION.
ORD-AMBI. AMBITO DO PLAN ESPECIAL. 1/2000

1. CAT-F. PLANO GENERAL DE CATALOGACION: FEFIÑAS. 1/1000.
1. CAT-C. PLANO GENERAL DE CATALOGACION: CAMBADOS. 1/1000.
1. CAT-T. PLANO GENERAL DE CATALOGACION: SANTO TOME. 1/1000

FICHAS 

INDICE GENERAL CATALOGO E INDICE FICHAS TOMO 7.
CAMBADOS: FICHAS C-01/C-07.
CAMBADOS: FICHAS C-08/C-12.
CAMBADOS: FICHAS C-13/C-15.
CAMBADOS: FICHAS C-16/C-18.
CAMBADOS: FICHAS C-19/C-21.
CAMBADOS: FICHAS C-23/C-26.
CAMBADOS: FICHAS C-27/C-31.
CAMBADOS: FICHAS C-32/C-33.
CAMBADOS: FICHAS C-34/C-36.
CAMBADOS: FICHAS C-37/C-44.
FEFIÑANES: FICHAS F-01.
FEFIÑANES: FICHAS F-02.
FEFIÑANES: FICHAS F-03/F-04.
FEFIÑANES: FICHAS F-05/F-08.
FEFIÑANES: FICHAS F-09/F-10.
FEFIÑANES: FICHAS F-11/F-13.

FEFIÑANES: FICHAS F-14/F-17

FEFIÑANES: FICHAS F-18/F-21(1).
FEFIÑANES: FICHAS F-21(4)/F-26(1).
FEFIÑANES: FICHAS F-26(4)/F-29(6).
FEFIÑANES: FICHAS F-29(7)/F-33.
SANTO TOME: FICHAS T-01/F-01(34).
SANTO TOME: FICHAS T-01(35)/F-08(17).
SANTO TOME: FICHAS T-08(18)/F-12(4).
SANTO TOME: FICHAS T-12(4)/F-15(5).
SANTO TOME: FICHAS T-15(7)/F-19(1).
SANTO TOME: FICHAS T-19(2)/F-24(2).
SANTO TOME: FICHAS T-24(3)/F-29(2).
SANTO TOME: FICHAS T-29(3)/F-31(1).
SANTO TOME: FICHAS T-31(2)/F-33(3).
SANTO TOME: FICHAS T-33(4)/F-36(5).
SANTO TOME: FICHAS T-36(6)/F-38(14).
VARIOS.

licitación de obras e infraestructuras

A información relativa ás empresas que concorren aos contratos de obras, así como as empresas adxudicatarias, importes adxudicados, etc, pódensse consultar nos documentos de Adxudicación e de Clasificación de empresas recollidos en cada un dos contratos de obras publicados no Perfil de Contratante.
Poden  tamén consultarse noutros documentos elaborados para maior comodidade de consulta.
Publicación de  proxectos e contratacións de obras municipais na web de Contratos Públicos de Galicia

Acerca

A Concellería de Facenda do Concello de Cambados, é a responsable do control, así coma de calquer gasto que efectúe o Concello.

Dende a mesma elabóranse os presupostos anuais, tendo en conta unha serie de parámetros tales coma: necesidades sociais, persoal, premura, eventos anuais fixos ou esporádicos, colaboración con clubes e asociacións sen ánimo de lucro, e un longo etc.

Susbcríbete ao noso canal de novas

SE DESEXAS ATOPARTE Á ÚLTIMA EN CUESTIÓN DE NOVIDADES, O PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS ACHÉGACHE UN NOVO CANLE PARA ELO. SUSCRÍBETE AO NOSO CANAL DE NOVAS RSS. ASÍ DE SINXELO.

2018 © concello de cambados. Design by