El tiempo - Tutiempo.net

urbanismo

plan de ordenación e desenvolvemento urbanístico

Nesta sección poderás atopar toda a información relativa ao plan de desenvolvemento urbanístico de Cambados.

licitación de obras e infraestructuras

Achégate para ve-lo estado da licitación de obras e infraestructuras efectuadas polo Concello de Cambados.

indicadores económicos sobre urbanismo

Relación de indicadores económicos na área urbanística.

plan de ordenación de desenvolvmento urbanístico

INDICE XERAL.
1. MEMORIA DESCRIPTIVA E XUSTIFICATIVA DA ORDENACION DE DAS SUAS DETERMINACIONS.
2. NORMAS XERAIS.
3. ORDENANZAS REGULADORAS.
4. XESTION E EXECUCION DO PLAN PARCIAL.
5. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO.

Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CORRECCION DE ERROS DOG 30/12/1999.
NORMATIVA BOP 06/03/2000.
CORRECCION DE ERROS BOP 18/06/2003.

INDICE.
A. MEMORIA INFORMATIVA: MARCO TERRITORIAL.
A. MEMORIA INFORMATIVA: AMBITO DEL PLAN. ESTRUCTURA URBANA. (2.8 MB)
A. MEMORIA INFORMATIVA: DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. ACTIVIDAD URBANA.
A. MEMORIA INFORMATIVA: EDIFICACION.SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES. INFRAESTRUCTURA URBANA. RED VIARIA.
B. RESULTADO DE LA PARTICIPACION PUBLICA. TRAMITE DE APROBACION.
C. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACION.
ORD-AMBI. AMBITO DO PLAN ESPECIAL. 1/2000

1. CAT-F. PLANO GENERAL DE CATALOGACION: FEFIÑAS. 1/1000.
1. CAT-C. PLANO GENERAL DE CATALOGACION: CAMBADOS. 1/1000.
1. CAT-T. PLANO GENERAL DE CATALOGACION: SANTO TOME. 1/1000

FICHAS 

INDICE GENERAL CATALOGO E INDICE FICHAS TOMO 7.
CAMBADOS: FICHAS C-01/C-07.
CAMBADOS: FICHAS C-08/C-12.
CAMBADOS: FICHAS C-13/C-15.
CAMBADOS: FICHAS C-16/C-18.
CAMBADOS: FICHAS C-19/C-21.
CAMBADOS: FICHAS C-23/C-26.
CAMBADOS: FICHAS C-27/C-31.
CAMBADOS: FICHAS C-32/C-33.
CAMBADOS: FICHAS C-34/C-36.
CAMBADOS: FICHAS C-37/C-44.
FEFIÑANES: FICHAS F-01.
FEFIÑANES: FICHAS F-02.
FEFIÑANES: FICHAS F-03/F-04.
FEFIÑANES: FICHAS F-05/F-08.
FEFIÑANES: FICHAS F-09/F-10.
FEFIÑANES: FICHAS F-11/F-13.

FEFIÑANES: FICHAS F-14/F-17

FEFIÑANES: FICHAS F-18/F-21(1).
FEFIÑANES: FICHAS F-21(4)/F-26(1).
FEFIÑANES: FICHAS F-26(4)/F-29(6).
FEFIÑANES: FICHAS F-29(7)/F-33.
SANTO TOME: FICHAS T-01/F-01(34).
SANTO TOME: FICHAS T-01(35)/F-08(17).
SANTO TOME: FICHAS T-08(18)/F-12(4).
SANTO TOME: FICHAS T-12(4)/F-15(5).
SANTO TOME: FICHAS T-15(7)/F-19(1).
SANTO TOME: FICHAS T-19(2)/F-24(2).
SANTO TOME: FICHAS T-24(3)/F-29(2).
SANTO TOME: FICHAS T-29(3)/F-31(1).
SANTO TOME: FICHAS T-31(2)/F-33(3).
SANTO TOME: FICHAS T-33(4)/F-36(5).
SANTO TOME: FICHAS T-36(6)/F-38(14).
VARIOS.

licitación de obras e infraestructuras

A información relativa ás empresas que concorren aos contratos de obras, así como as empresas adxudicatarias, importes adxudicados, etc, pódensse consultar nos documentos de Adxudicación e de Clasificación de empresas recollidos en cada un dos contratos de obras publicados no Perfil de Contratante.
Poden  tamén consultarse noutros documentos elaborados para maior comodidade de consulta.
Publicación de  proxectos e contratacións de obras municipais na web de Contratos Públicos de Galicia

Acerca

A Concellería de Facenda do Concello de Cambados, é a responsable do control, así coma de calquer gasto que efectúe o Concello.

Dende a mesma elabóranse os presupostos anuais, tendo en conta unha serie de parámetros tales coma: necesidades sociais, persoal, premura, eventos anuais fixos ou esporádicos, colaboración con clubes e asociacións sen ánimo de lucro, e un longo etc.

Susbcríbete ao noso canal de novas

SE DESEXAS ATOPARTE Á ÚLTIMA EN CUESTIÓN DE NOVIDADES, O PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS ACHÉGACHE UN NOVO CANLE PARA ELO. SUSCRÍBETE AO NOSO CANAL DE NOVAS RSS. ASÍ DE SINXELO.

2018 © concello de cambados. Design by