PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2023 – PLENO EXTRAORDINARIO DO CONCELLO DE CAMBADOS

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria Motivo: «Necesidade de aprobación das actas das sesións anteriores de conformidade co establecido no art. 36 do RD 2568/1986 ROFRXEL» Data e hora 1ª convocatoria: 14 de xuño de 2023 ás 13:30. 2ª convocatoria: 16 de xuño de 2023 ás 13:30 Lugar Salón de Sesións.  Non admite participación a […]