PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

XUÑO 2019 – ANUNCIO COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO PREZO PÚBLICO S.A.F.

EXPTE. 106/2019.- ANUNCIO COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO PREZO PÚBLICO S.A.F. LIBRE CONCURRENCIA – ABRIL 2019 ANUNCIO COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO PREZO PÚBLICO S.A.F. LIBRE CONCURRENCIA – ABRIL 2019

XUÑO 2019 – SERVIZO PROV. – AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS: REM/ ANUNCIO FORMALIZACIÓN ACTAS DE OCUPACIÓN

SERVIZO PROV. – AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS: REM/ ANUNCIO FORMALIZACIÓN ACTAS DE OCUPACIÓN EXPTE. PO/17/143.06 – MELLORA SEGURIDADE VIARIA NA ESTRADA PO-549 P.Q. 8+000 A 9+800 (DATA: 17-07-2019 ÁS 11’00 H. NO CENTRO SOCIOCULTURAL DE CORVILLÓN) ANUNCIO 

XUÑO 2019 – DECRETO CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUTIVA CORPORACIÓN MUNICIPAL

DECRETO CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUTIVA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA O DÍA 15/06/2019 ÁS 12’00 HORAS.- Resolución DECRETO 2019-0655 [EXPTE. PLN_2019_7 – DECRETO CONVOCATORIA SESIÓN CONSTITUTIVA CORPORACIÓN MUNICIPAL]

XUÑO 2019 – Lista admitidos e excluidos seleccion dous traballadores oficinas de turismo

Lista admitidos e excluidos seleccion dous traballadores oficinas de turismo. Resolución Lista Admitidos e Excluidos seleccion dous traballadores oficinas de turismo (Subvencion DOG do 22 de xaneiro de 2019, núm. 15)

XUÑO 2019 – Nomeamento de dous traballadores para as oficinas de turismo

Nomeamento de dous traballadores para as oficinas de turismo Resolución Nomeamento de dous traballadores para as oficinas de turismo

XUÑO 2019 – Bases seleccion dous traballadores oficinas de turismo

Bases seleccion dous traballadores oficinas de turismo Bases seleccion dous traballadores oficinas de turismo (Subvencion DOG do 22 de xaneiro de 2019, núm. 15)

XUÑO 2019 – Anuncio resultados do proceso selectivo de dous (2) tecnicos de turismo e proposta de nomeamento

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLA QUE SE PROPÓN A CONTRATACIÓN DOUS TRABALLADORES PARA AS OFICINAS DE TURISMO En cumprimento da Base oitava e novena do proceso selectivo fanse públicas as Resolucións do Tribunal Cualificador encargado da selección de dous traballadores para as oficinas de turismo de data 03.06.2019, 1.Facer públicos os méritos dos aspirantes consonte […]

XUÑO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMENTO E CUNETA DE PLUVAIS EN CORTIÑAS DE ABAIXO

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN Pola empresa “COVSA” rematáronse as obras de “INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMENTO E CUNETA DE PLUVAIS EN CORTIÑAS DE ABAIXO – CORVILLÓN (Obra nº 2017026157)”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). O investimento total ascendeu á cantidade de: Orzamento licitación: […]

XUÑO 2019 – NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS / SARDIÑADAS DE SAN XOAN 2019

O departamento de  Seguridade Cidadá e Protección Civil do concello de Cambados establece as normas de seguridade para solicitar e celebrar as “Cacharelas/Sardiñadas da Noite de San Xoan 2019″ Estas mesmas normas fanse extensivas á celebración de Cacharelas/Sardiñadas durante o mes de Xuño, sexa a noite do 23 al 24. Distinguirase entre a celebración de […]

MAIO 2019 – Anuncio resultado proceso selectivo contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga

Anuncio resultado proceso selectivo contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga ANUNCIO En cumprimento da Base oitava para a selección de CINCO postos de PEÓN como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial (vintesete horas semanais) de acordo coa Orde do 12 de decembro de 2018 da […]