PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

MARZO 2023 – BASE REGULADORAS PARA A CONTRATACION POR CONCURSO DE 20 PERSOAS TRABALLADORAS COMO PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA

O obxecto da convocatoria é proveer vinte (20) postos de traballo como persoal laboral temporal de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases Regulladoras do Plan Concellos para a Activación do Emprego da Deputación Provincial de Pontevedra 2023 (BOP nº 208 do 31.10.2023) e ao amparo da liña 3. Activación do Emrprego. As […]

MARZO 2023 – PLENO EXTRAORDINARIO MARZO 2023

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria Motivo: «Necesidade de axilizar o pagamento de obrigas de exercicios pechados pendentes de aplicación e dar conta da liquidación do orzamento de 2022» Data e hora 1ª convocatoria: 20 de marzo de 2023 ás 21:00. 2ª convocatoria: 22 de marzo de 2023 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS. Non […]

MARZO 2023 – PLAN CONCELLOS LIÑA 3. PROGRAMA DE ACTIVACION DO EMPREGO

A Excma. Deputación de Pontevedra, concedeu a este Concello unha subvención para a contratación de 20 traballadores/traballadoras desempregadas con cargo A Liña 3 do Plan Concellos para a activación do emprego. O contrato é de carácter temporal a xornada parcial é por unha duración de 7 MESES O Concello solicitara os traballadores ao Servicio Público […]

MARZO 2023 – ANUNCIO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS: CAMIÑO DE CORTIÑAS DE ABAIXO, RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO E CAMIÑO DE O SINEIRO” PC2021

Documentación de inicio Título Versión Estado Descarga  Memoria xustificativa do contrato 07-03-2023 14:16:42 Vixente Formato .pdf  (617.41 KB)  Xustificación do procedemento 07-03-2023 14:16:42 Vixente Formato .pdf  (617.41 KB)  Aprobación do expediente 07-03-2023 14:16:42 Vixente Formato .pdf  (543.58 KB) Pregos Título Versión Estado Descarga  Claúsulas administrativas – Versión en galego 07-03-2023 14:16:42 Vixente Formato .pdf  (557.89 KB)  Claúsulas administrativas – Versión en castelán 07-03-2023 […]

MARZO 2023 – DH.W36.72114. SOLICITUDE DE Mª BENITA PÉREZ CASTRO DE AUTORIZACIÓN OBRAS VIVENDA UNIFAMILIAR. OUBIÑA. CAMBADOS

DH.W36.72114. SOLICITUDE DE Mª BENITA PÉREZ CASTRO DE AUTORIZACIÓN OBRAS VIVENDA UNIFAMILIAR. OUBIÑA. CAMBADOS ANUNCIO Mª Benita Pérez Castro solicita de Augas de Galicia co CIF: Q1500378C, a autorización de obras no lugar de Bouza de Padrón, parroquia de Oubiña (San Vicenzo), Concello de Cambados (Pontevedra). O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria […]

MARZO 2023 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 4 TRIMESTRE 2022

COBRANZA PADRÓN MERCADO 4 TRIMESTRE 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PADRON MERCADO correspondentes a […]

MARZO 2023 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 4 TRIMESTRE 2022

COBRANZA PADRÓN PRAZA 4 TRIMESTRE 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PADRON PRAZA ABASTOS correspondentes […]

MARZO 2023 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 4 TRIMESTRE 2022

COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 4 TRIMESTRE 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PADRON DE LIXO […]

MARZO 2023 – APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS, COEFICIENTE DE VERTEDURA E CANON DE XESTIÓN DE DEPURADORAS DO 2º SEMESTRE DO 2022

APROBACIÓN DO PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS, COEFICIENTE DE VERTEDURA E CANON DE XESTIÓN DE DEPURADORAS DO 2º SEMESTRE DO 2022 CONCELLO DE CAMBADOS SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros , coeficiente de vertedura e canon […]

MARZO 2023 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA DE FEFIÑÁNS

Documentación de inicio Título Versión Estado Descarga  Memoria xustificativa do contrato 01-03-2023 14:39:54 Vixente Formato .pdf  (303.38 KB)  Xustificación do procedemento 01-03-2023 14:39:54 Vixente Formato .pdf  (303.38 KB)  Aprobación do expediente 01-03-2023 14:39:54 Vixente Formato .pdf  (461.32 KB) Pregos Título Versión Estado Descarga  Claúsulas administrativas – Versión en galego 01-03-2023 14:39:54 Vixente Formato .pdf  (650.73 KB)  Claúsulas administrativas – Versión en castelán 01-03-2023 […]