PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS QUENDA PROMOCIÓN INTERNA VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017, E PUBLICIDADE BASES XERAIS E ESPECÍFICAS

ANUNCIO Polo que se convocan procesos selectivos e se da publicidade ás Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 A Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo lugar o 19 de decembro de 2019, prestou […]

XANEIRO 2020 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2019

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF NOVEMBRO 2019 […]

XANEIRO 2020 – NOMINADOS II GALA DO DEPORTE

Acta da primeira reunión do xurado cos nominados na II Gala do Deporte do Concello de Cambados. Relación de deportistas nominados

Enquisa de zonas de deficiencia na cobertura de redes móbiles

A Fegamp acaba de asinar coa Amtega un Convenio Marco de colaboración para a posta en marcha de actuacións encamiñadas a mellorar a cobertura de comunicacións móbiles no rural de Galicia, cofinanciadas parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no Marco do PDR de Galicia 2014-2020. Os concellos podemos achegar información sobre núcleos […]

XANEIRO 2020 – DECRETO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0020, de data 10/01/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA PAVIMENTOS PATIOS EXTERIORES GARDERÍA 2019000307”, á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, que as executará polo prezo de:   Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 29.493,39 23.359,28 21% IVE 6.193,61 4.905,45 Prezo 35.687,00 28.264,73 Baixa 7.422,27   […]

XANEIRO 2020 – DELEGACIÓN ALCALDÍA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE D. CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ DO 23 AO 29 DE DECEMBRO

DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade do día 23 ao 29 de decembro, inclusive, substituirame durante a miña ausencia, actuando como alcalde accidental, o primeiro tenente de alcalde Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de […]

XANEIRO 2020 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS DAS EMPRESAS QUE TOMARON PARTE NO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DOS PAVIMENTOS EXTERIORES DA GARDERÍA MUNICIPAL

Proxecto de renovación e mellora dos Patios dianteiro e posterior da Gardería Municipal de Cambados, cun investimento de 35.687,00€ que vai ser financiado integramente con cargo aos fondos do Plan Concellos 2019. Estas melloras foron demandas polos membros da comunidade educativa e os responsables da xestión do centro en varias reunións. Tratase dunha demanda que […]

XANEIRO 2020 – INSTALACIÓNS DESMONTABLES EN TERREOS DE COSTAS

Infórmase aos interesados en levar a cabo a explotación de servizos con instalacións de tempada durante os anos 2020-24 que, para proceder á solicitude correspondente, deberán ter en conta o seguinte: Os Concellos teñen preferencia para, no seu caso, elaborar un Plan con Ocupacións de Servizos de Tempada, polo que TODAS AS SOLICITUDES DEBERÁN PRESENTARSE NO […]

DECEMBRO 2019 – COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR OUTUBRO 2019

COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR OUTUBRO 2019 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA R.P.T.

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA R.P.T. ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados, en sesión celebrada o 28 de novembro de 2019 adoptou acordo de aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo. En cumprimento do disposto no artigo 202 da Lei 2/2015 do 29 de abril do emprego público de Galicia sométese […]