PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Archive by category:
  • Taboleiro de Anuncios Virtual do Concello de Cambados

NOVEMBRO 2019 – PLENO ORDINARIO MES DE NOVEMBRO

Convocatoria Pleno Ordinario Novemvro 2019 DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria, Data e hora 1ª convocatoria: 28 de novembro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 2 de decembro de 2019 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 26/09/2019, 10/10/2019 e 16/10/2019 […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA TAXAS POR SERVIZO PRAZA 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA 3 TRIMESTRE […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA PRAZA 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a Remesa: […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA MERCADO 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes a Remesa: PADRON MERCADO 3 TRIMESTRE […]

NOVEMBRO 2019 – LISTADO DEFINIT. SELECCIÓN PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO O.E. “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

LISTADO DEFINIT. SELECCIÓN PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO O.E. “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” LISTA SELECCIONADOS POSTOS DE DIRECTOR,, TITORA, EXPERTOS E ADMINISTRATIVA

NOVEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

REMATE DA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE VALLA PERIMETRAL NO CEIP DE SANTO TOMÉ Pola empresa “Servicio de Automatismo y Metal, S.L.” rematáronse os traballos de subministración e instalación de “VALLA PERIMETRAL NO CEIP DE SANTO TOMÉ”, investimento que foi subvencionando pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). O […]

NOVEMBRO 2019 – LISTAXE DEFINITIVA E COMUNICACION FORMAL ALUMNOS – O.E. “RUTA MARITIMA CAMIÑO DE SANTIAGO II”

LISTAXE DEFINITIVA E COMUNICACION FORMAL ALUMNOS – O.E. “RUTA MARITIMA CAMIÑO DE SANTIAGO II” BAREMACIÓN ALUMNOS-TRABALLADORES O.E. “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO II”

NOVEMBRO 2019 – CREACION LISTA RESERVA COBERTURA TEMPORAL DO XEFE DA POLICIA LOCAL

Lista Reserva Cobertura Temporal Xefe/a Policía Local Visto o expediente para a conformación dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local de Cambados. Vista a proposta do Tribunal Cualificador de 08.11.2019 que determinou a puntuación dos méritos dos aspirantes presentados emitíndose proposta de creación de lista de acordo […]