PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2023 – COBRANZA PADRÓNS PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA ABRIL 2023

COBRANZA PADRÓNS PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA ABRIL 2023 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto […]

XUÑO 2023 – FORMALIZACIÓN CON Dª BELÉN RUEDA ARELLANO O CONTRATO DO SERVIZO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA A REALIZACIÓN DUN CONCERTO DA ARTISTA BELÉN AGUILERA O DÍA 02/08/2023, CON MOTIVO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023”

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato do “SERVIZO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA A REALIZACIÓN DUN CONCERTO DA ARTISTA BELÉN AGUILERA O DÍA 02/08/2023, CON MOTIVO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023” 1. Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a) Organismo: Concello de Cambados b) […]

XUÑO 2023 – BANDO FOGUEIRAS DE SAN XOÁN E SAN PEDRO

BANDO FOGUEIRAS DE SAN XOÁN E SAN PEDRO SAMUEL LAGO OZÓN, ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE CAMBADOS, FAGO SABER: Que aquelas persoas interesadas en realizar as tradicionais fogueiras de San Xoán (noite do 23 ao 24 de xuño) e San Pedro (noite do 28 ao 29 de xuño), teñen de prazo ata o día […]