PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2023 – Realización labores xestión biomasa en liñas de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A.

Realización labores xestión biomasa en liñas de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. UFD – DISTRIBUCIÓN ELECTRIC. Anuncio labores xestión biomasa