PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2023 – DILIXENCIA DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE “REFORMA DE ASEOS EN CEIP SANTO TOMÉ”.

No día de hoxe,  12/06/2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación co obxecto de aperturar os arquivos electrónicos (SILEX) que conteñen as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor das obras de “REFORMA DOS ASEOS DO CEIP SANTO TOMÉ“,  estendéndose a Dilixencia que poderán descargar no enlace que […]

XUÑO 2023 – Resolucion aprobación lista definitiva admitidos/as e excluídos/as, designación de tribunal cualificador e de data para celebración 1º exercicio lista de reserva traballador/a social/a

Resolucion aprobación lista definitiva admitidos/as e excluídos/as, designación de tribunal cualificador e de data para celebración 1º exercicio lista de reserva traballador/a social/a Vista a Resolución da Alcaldía do 10/02/2022 (Decreto núm. 2022-0138), pola que se aprobaron as BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE […]