PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – NOTIFICACION PROPIETARIO ANIMAL ABANDONADO

Anuncio de notificación de 10 de outubro de 2019 en procedemento notificación a propietario de animal abandonado. Intentada, sen efecto, a notificación, e dado que non se puido practicar por non atopar á persoa interesada que se relaciona, procédese, en cumprimento do establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do  Procedemento […]

OUTUBRO 2019 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO 1º TENENTE DE ALCALDE POR AUSENCIA

DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade do 3 ao 13 de outubro, inclusive, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde accidental, o Primeiro Tenente de Alcalde D. Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de […]

OUTUBRO 2019 – ANUNCIO APROBACIÓN ACORDO REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA OUBIÑA 2º SECTOR

SERVIZO INFRAESTRUCT. AGRARIAS – ANUNCIO APROBACIÓN ACORDO REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA OUBIÑA 2º SECTOR 20191016_Comunicación_ANUNCIO – COMUNIC. APROB. ACORDO REESTRUCT.

OUTUBRO 2019 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO MESAS ELECTORAIS

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente Motivo: «NECESIDADE DE ELECCIÓN DE MEMBROS DE MESAS ELECTORAIS DENTRO DO PRAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO» Data e hora 1ª convocatoria: 16 de outubro de 2019 ás 14:15 – 2ª convocatoria: 18 de outubro de 2019 ás 14:15 Lugar: SALON DE SESIONS ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. RATIFICACIÓN […]

OUTUBRO 2019 – CONVOCATORIA DE REUNIÓN INFORMATIVA PARCELARIA DE OUBIÑA

AVISO ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE OUBIÑA 2º SECTOR ( CAMBADOS – PONTEVEDRA ) CONVOCATORIA DE REUNIÓN INFORMATIVA Convócase a todas as persoas propietarias e interesadas no proceso de concentración parcelaria da zona de Oubiña 2º sector (Cambados, Pontevedra) a unha reunión informatva sobre a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria. Aviso Reunion Informativa – […]

OUTUBRO 2019 – MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL O Pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 26.09.2019, acordou aprobar inicialmente o Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil Municipal. En cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985 do 2 de abril sométese o expediente a información pública por […]

OUTUBRO 2019 – ANUNCIO DE LICITACIÓN DO SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA DE CAMBADOS

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación  para  a “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA DE CAMBADOS“, deste Concello de Cambados. Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte:  ACCESO INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN Obxecto Subministro de mobiliario para a Piscina […]

OUTUBRO 2019 – ACTA DA MESA DE VALORACIÓN DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS

No enlace xúntase a Acta da Mesa, celebrada no Concello de Ribadumia, o pasado día 17/09/2019, de valoración dos sobres “B” e proposta de adxudicación da obra de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS“, Convenio Cambados-Ribadumia. En Cambados, 9 de outubro de 2019   ACTA MESA DE VALORACIÓN SOBRES B E PROPOSTA DE […]

OUTUBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA

No enlace poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 08/10/2019, na que se aperturou o sobre C) que contiña a proposición de criterios dependentes dun xuízo de valor, relativa ao servizo de “Xestión e docencia do conservatorio elemental e escola de música“. En Cambados, 09/10/2019 Acta Mesa Contratación apertura Sobres C) 

OUTUBRO 2019 – PLENO EXTRAORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente Motivo: «NECESIDADE DE SOMETER A APROBACIÓN A CONTA XERAL 2018 E PROPOÑER FESTIVOS LOCAIS 2020 CON ANTERIORIDADE AO 15 DE OUTUBRO» Data e hora 1ª convocatoria: 10 de outubro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 14 de outubro de 2019 ás 21:00 Lugar:  SALON DE SESIONS ASUNTOS DA […]