PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2019 – EDICTO ACTA NOTORIEDAD

EDICTO ACTA NOTORIEDAD PARA INMATRICULAR FINCA “AGRIÑO” – LAXES/VILARIÑO /RFª CATASTRAL: 36006A022003310000OD (SOLIC.: CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ)

XANEIRO 2019 – LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión nas probas de selección para a configuración dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de Traballador/a Social no Concello de Cambados. De conformidade coas bases aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía de data 12 de decembro de 2018, e de conformidade […]

XANEIRO 2019 – CALENDARIO FISCAL

Achégase plan de cobranza, para o exercicio 2019, das TAXAS que o Concello de CAMBADOS ten delegadas na Deputación de Pontevedra-ORAL. No caso de non estar de acordo coa propos ta, prégase que nolo comuniquen á maior brevidade posible para poder efectuar as modificación oportunas. CAMBADOS

XANEIRO 2019 – SOLIC. CONCESIÓN CAUDAL PARA REGA DA FUNDACIÓN CONDADO DE TABOADA EN CORTIÑAS – VILARIÑO

BOP 28-12-2018: AUGAS DE GALICIA – SOLIC. CONCESIÓN CAUDAL PARA REGA DA FUNDACIÓN CONDADO DE TABOADA EN CORTIÑAS – VILARIÑO (CLAVE: DH.A36.18061)

XANEIRO 2019 – LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADO

EXPTE. 5341/2018 – AUDIENCIA PROVINCIAL – EXPOSICIÓN PÚBLICA ATA O 31-DECEMBRO-2020 – LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS A XURADO.