PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – ALEGACIÓNS AO PLAN DE TRANSPORTE DA XUNTA DE GALICIA

A importancia do transporte público e colectivo de viaxeiros por estrada como elemento vertebrador dos diferentes territorios, comunicándoos Internamente e co exterior; de xerador de progreso polo que ten de permitir un acceso universal aos diferentes servizos, agora, hai que lle engadir unha nova e urxente necesidade: a loita contra o cambio climático e en […]

AGOSTO 2019 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS. CONVENIO CAMBADOS-RIBADUMIA

ID publicación: 575731 Na Plataforma de Contratos de Galicia ven de publicarse o anuncio de licitación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA“, por procedemento aberto simplificado, cun orzamento base de licitación de 132.192,00 €. Toda a tramitación administrativa do presente contrato será […]

AGOSTO 2019 – COBRANZA DA TAXA DO LIXO PRAZA 2 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a Remesa: […]

AGOSTO 2019 – COBRANZA DAS TAXAS POR SERVIZO PRAZA 2º TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PRAZA ABRIL-MAIO-XUÑO 2019 o […]

AGOSTO 2019 – COBRANZA DAS TAXAS DE MERCADO 2º TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes a Remesa: MERCADO ABRIL-MAIO-XUÑOS 2019 o […]

CONVIDADOS XANTAR DO ALBARIÑO

Nesta edición do Xantar do Albariño participaron un total de 550 persoas, das cales 240 abonaron o seu prato. O que supuxo uns ingresos por venta de Tarxetas do Xantar do Albariño de un total de 10.800€. No tócante aos Convidados do Xantar do Albariño foron un total de 310. Destes 126 convidados corresponden a […]

AGOSTO 2019 – ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE E PONTEVEDRA

Insertado anuncio na Plataforma de Contratos de Galicia. Prazo límite presentación ofertas no SILEX rematará o vindeiro día 28 de agosto de 2019 (mércores), ás 14.00 horas. ENLACE  á Plataforma para información e descarga de documentos (no desplegable ÓRGANO DE CONTRATACIÓN localizar Concello de Cambados):  ENLACE PLATAFORMA CONTRATACION Documentación de inicio Título Versión Estado Descarga […]

AGOSTO 2019 – DILIXENCIA APERTURA SOBRES

DILIXENCIA APERTURA SOBRES (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS EMPRESAS PARTICIPANTES NA LICITACIÓN DO SUBMINISTRO DE “MOBILIARIO URBANO, VALLA CEIP STO TOMÉ E PANEIS INFORMATIVOS PARA O ROTEIRO CABANILLAS”. DILIXENCIA APERTURA ARQUIVOS ELECTRONICOS SILEX SUBMINISTRO MOBILIARIO URBANO, VALLA STO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS

AGOSTO 2019 – DILIXENCIA Nº 2 DE APERTURA DA DOCUMENTACIÓN -LOTE 1 e LOTE 2- DAS OBRAS AGADER 2019-2020.

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2 de apertura dos sobres (arquivos electrónicos) das obras de “MELLORA CAMIÑOS RURAIS AGADER 2019-2020″,na que se deixa constancia da presentación das declaracións responsables e ofertas económicas que formularon as empresas ao procedemento de licitación das mencionadas obras. En Cambados, a 5 de agosto de 2019. […]

AGOSTO 2019 – I.G.V.G. – NOTIF. INCIDENCIAS NA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

I.G.V.G. – NOTIF. INCIDENCIAS NA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN – TRÁMITE DE AUDIENCIA (EXPTES. RBE-06926-08 E RBE-12799-08) Organigrama_I.G.V.S.- ANUNCIO NOTIF. INCIDENCIAS NA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN – TRÁMITE DE AUDIENCIA (1)