PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2019 – COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR OUTUBRO 2019

COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR OUTUBRO 2019 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO […]