PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2019 – CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR

 ANUNCIO CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR Expte. 4322/2019 Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 adoptouse a seguinte Resolución (en extracto), PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2019/2020”, ás solicitudes que figuran a continuación (105) […]

DECEMBRO 2019 – BASES REGULADORAS DOS PREMIOS DA “II GALA DO DEPORTE DE CAMBADOS ”

Co obxecto de outorgar testemuña do recoñecemento á súa labor deportiva de persoas, organismos, institucións públicas e entidades privadas que contribuíron de forma notoria a engrandecer e ampliar a práctica deportiva da nosa localidade, celébrase esta II Gala do Deporte de Cambados . A citada Gala consistirá en outorgar unha serie de premios entre os […]

DECEMBRO 2019 – AXUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2019

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), Anuncio concesión entidades sen fins de lucro – área cultura Anuncio concesión entidades sen fins de lucro – área deporte Anuncio concesion servizos sociais PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades […]

DECEMBRO 2019 – Ampliación de prazo xustificación de subvencións cultura, deporte, servizos sociais e ensino e transporte

Anuncio de ampliación de prazo xustificación de subvencións cultura, deporte, servizos sociais e ensino e transporte ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 resolveuse conceder e ampliar o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para […]

NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

Pola empresa “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)” rematáronse as obras de “LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE 2017016908”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017): O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de […]

NOVEMBRO 2019 – DECRETO DA ALCALDÍA 2019-1428 POLO QUE SE ADXUDICA O CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1428, de data 27/11/2019, polo que se adxudica o “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL“, á empresa “VIRAXES, S.L.”,  polo prezo seguinte:   EMPRESA Prezo s/IVE IVE TOTAL BAIXA PRAZO ENTREGA VIRAXES, S.L. 36.758,32 7.719,25 44.477,57 3.811,18 14 días En Cambados, a […]

NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

Pola empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.” rematáronse as obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL 2017043664”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á […]

NOVEMBRO 2019 – PLENO ORDINARIO MES DE NOVEMBRO

Convocatoria Pleno Ordinario Novemvro 2019 DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria, Data e hora 1ª convocatoria: 28 de novembro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 2 de decembro de 2019 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 26/09/2019, 10/10/2019 e 16/10/2019 […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA TAXAS POR SERVIZO PRAZA 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA 3 TRIMESTRE […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA PRAZA 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a Remesa: […]