PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2022 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO PC2021

Con data 26 de decembro de 2022, asinouse a Acta de Recepción das obras de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGAS DE TROVISCO 2021009005”, adxudicadas á empresa “TEIMPER, S.A.”, da que se desprende a información seguinte: Importe licitación: Sen IVE: 87.165,63 € Con IVE: 105.470,41€ Importe adxudicación: Sen IVE: 83.620,00 € Con IVE: 101.180,20 € Art. 242 i Exceso medicións Sen […]

DECEMBRO 2022 – APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2022

APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2022 A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 21 de decembro de 2022, aprobou a oferta de emprego público do ano 2022 nos termos e co alcance sinalados a continuación: 1.- Quenda libre: 2.- Quenda restrinxida de funcionarización: Cambados, a 21 de decembro de 2022. O […]

DECEMBRO 2022 – CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL

CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL A Xunta de Goberno Local, en sesión do 21.12.2022 prestou aprobación ás Bases reguladoras da convocatoria e desenvolvemento dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego temporal. Mediante Resolución da Alcaldía do 21.12.2022 convocáronse procesos selectivos para […]

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓN TAXA SERVIZO DE LIXO DA PRAZA 3º TRIMESTRE DO ANO 2022

COBRANZA PADRÓN TAXA SERVIZO DE LIXO DA PRAZA 3º TRIMESTRE DO ANO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós […]

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 3º TRIMESTRE DO ANO 2022

COBRANZA PADRÓN PRAZA 3º TRIMESTRE DO ANO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR […]

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 3º TRIMESTRE DO ANO 2022

COBRANZA PADRÓN MERCADO 3º TRIMESTRE DO ANO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR […]

DECEMBRO 2022 – Resolución ampliación horarios de peche establecementos abertos noite de fin de ano

A noite entre do 31/12/2022 e o 01/01/2023 ten previsto celebrarse a Festividade da Noite de Fin de Ano, sendo unha data na que tradicionalmente a partires das badaladas das 12 da noite celebrase coa familia e amigos a entrada do novo ano nos distintos locais de hostalaría da nosa vila. Fundamentos Xurídicos Visto o […]

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓNS PREZO PÚBLICO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022

COBRANZA PADRÓNS PREZO PÚBLICO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de […]

DECEMBRO 2022 – EMPRAZAMENTO ÁS PERSOAS INTERESADAS NO PROC. ABREVIADO 291/2022 SEGUIDO NO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE PONTEVEDRA

EMPRAZAMENTO ÁS PERSOAS INTERESADAS NO PROC. ABREVIADO 291/2022 SEGUIDO NO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE PONTEVEDRA Anuncio de emprazamento ás persoas interesadas no procedemento abreviado 291/2022 seguido ante o Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra O Concello de Cambados ven de recibir requirimento do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra, no […]