PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓN TAXA SERVIZO DE LIXO DA PRAZA 3º TRIMESTRE DO ANO 2022

COBRANZA PADRÓN TAXA SERVIZO DE LIXO DA PRAZA 3º TRIMESTRE DO ANO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós […]

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 3º TRIMESTRE DO ANO 2022

COBRANZA PADRÓN PRAZA 3º TRIMESTRE DO ANO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR […]

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 3º TRIMESTRE DO ANO 2022

COBRANZA PADRÓN MERCADO 3º TRIMESTRE DO ANO 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR […]

DECEMBRO 2022 – Resolución ampliación horarios de peche establecementos abertos noite de fin de ano

A noite entre do 31/12/2022 e o 01/01/2023 ten previsto celebrarse a Festividade da Noite de Fin de Ano, sendo unha data na que tradicionalmente a partires das badaladas das 12 da noite celebrase coa familia e amigos a entrada do novo ano nos distintos locais de hostalaría da nosa vila. Fundamentos Xurídicos Visto o […]

DECEMBRO 2022 – COBRANZA PADRÓNS PREZO PÚBLICO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022

COBRANZA PADRÓNS PREZO PÚBLICO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA E LIBRE CONCURRENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de […]

DECEMBRO 2022 – EMPRAZAMENTO ÁS PERSOAS INTERESADAS NO PROC. ABREVIADO 291/2022 SEGUIDO NO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE PONTEVEDRA

EMPRAZAMENTO ÁS PERSOAS INTERESADAS NO PROC. ABREVIADO 291/2022 SEGUIDO NO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE PONTEVEDRA Anuncio de emprazamento ás persoas interesadas no procedemento abreviado 291/2022 seguido ante o Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra O Concello de Cambados ven de recibir requirimento do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra, no […]

DECEMBRO 2022 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION DO REGULAMENTO DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL E PUBLICACIÓN DO TEXTO CONSOLIDADO

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACION DO REGULAMENTO DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL E PUBLICACIÓN DO TEXTO CONSOLIDADO Expte. 4048/2022 ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA BÁSICO DE INSERCIÓN SOCIAL. O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o […]