PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2022 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO PC2021

Con data 26 de decembro de 2022, asinouse a Acta de Recepción das obras de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGAS DE TROVISCO 2021009005”, adxudicadas á empresa “TEIMPER, S.A.”, da que se desprende a información seguinte: Importe licitación: Sen IVE: 87.165,63 € Con IVE: 105.470,41€ Importe adxudicación: Sen IVE: 83.620,00 € Con IVE: 101.180,20 € Art. 242 i Exceso medicións Sen […]

DECEMBRO 2022 – APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2022

APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2022 A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 21 de decembro de 2022, aprobou a oferta de emprego público do ano 2022 nos termos e co alcance sinalados a continuación: 1.- Quenda libre: 2.- Quenda restrinxida de funcionarización: Cambados, a 21 de decembro de 2022. O […]

DECEMBRO 2022 – CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL

CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL A Xunta de Goberno Local, en sesión do 21.12.2022 prestou aprobación ás Bases reguladoras da convocatoria e desenvolvemento dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego temporal. Mediante Resolución da Alcaldía do 21.12.2022 convocáronse procesos selectivos para […]