PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

MARZO 2019 – RELACIÓN DE MESAS E LOCAIS ELECTORAIS A UTILIZAR NAS “ELECCIONS XERAIS 2019

RELACIÓN DE MESAS E LOCAIS ELECTORAIS A UTILIZAR NAS “ELECCIONS XERAIS 2019”.- (AS RECLAMACIÓNS DEBERÁN PRESENTARSE ANTE A XUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DURANTE O PRAZO DE EXPOSICIÓN: DO 11 AO 17 DE MARZO)

MARZO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR XANEIRO 2019

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 28 de febreiro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 28 de febreiro de 2019 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste […]

FEBREIRO 2019 – INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO.- NOTIF. SUSPENSIÓN PREVENTIVA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

ANUNCIO PARA EXPOSICION PUBLICA NO TABOLEIRO RELATIVO A SUSPENSION PREVENTIVA NA RENDA BASICA D EMANCIPACION EXPTES RBE-06926-08 E RBE-12799-08

FEBREIRO 2019 – PADRÓN DAS TAXAS DO SERVIZO DA PRAZA DE ABASTOS

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POLO SERVIZO PRAZA DA REMESA OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO 2018 o seguinte: Durante […]

FEBREIRO 2019 – Resolución Aprobando Bolsa para a provisión interina de prazas de traballadora social

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL NO CONCELLO DE CAMBADOS. Vista a Resolución de Alcaldía núm. 2019-0071 de data 21 de xaneiro de 2019, na que se aprobaba a lista definitiva de admitidos e excluídos da convocatoria en relación as probas de selección para […]