PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2019 – COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DECEMBRO 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

FEBREIRO 2019 – DELEGACIÓN DAS FUNCIÓNS DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE, D. VÍCTOR CAAMAÑO RIVAS, DO 13 AO 16 DE FEBREIRO

Expediente 232/2019 DECRETO DA ALCALDIA Tendo que ausentarme da localidade os días 13 a 16 de febreiro, con motivo da viaxe a Tenerife ao IV Encontro da Rede Nacional de Cidades das Nenas e Nenos, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa […]