PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • Articles posted by:
  • Concellaría de Economía e Facenda

OCTUBRE 2018 – GASTOS E INGRESOS LXVI FESTA DO ALBARIÑO

RELACIÓN GASTOS E INGRESOS FESTA DO ALBARIÑO Atendendo ao compromiso asumido de transparencia polo Goberno de Cambados de facer públicos as facturas de gastos e ingresos da celebración da LXVI Festa do Albariño, xúntanse a continuación o arquivo co desglose de gastos das facturas recibidas a día de hoxe no Concello de Cambados e ingresos […]

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

VICTOR MANUEL CAAMAÑO RIVAS, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO, DISPOÑO: PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 13:45; 2ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 14:45 Lugar: SALÓN DE SESIÓNS Non admite participación a distancia […]

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA E PATRIMONIO – DÍA 18/10/2018.- EXPTE. CIFP/2018/3

XURXO CHARLIN TRIGO, EN CALIDADE DE PRESIDENTE DESTE ÓRGANO, DISPOÑO: PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 13:30; 2ª convocatoria: 18 de outubro de 2018 ás 14:30 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia SEGUNDO. […]

OUTUBRO 2018 – LISTA PROVISIONAL CANDIDATOS A XURADOS

AUDIENCIA PROVINCIAL – LISTADO PROVIS. CANDIDATOS A XURADOS PARA EXPOSICIÓN AO PUBLICO (ÚLTIMOS 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO)

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA DO PLENO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 10 de outubro de 2018 ás 21:00; 2ª convocatoria: 10 de outubro de 2018 ás 22:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.Expediente 4272/2018.- TOMA DE POSESIÓN COMO CONCELLEIRO DA CORPORACIÓN DE D. FABIAN DOMINGUEZ […]

OUTUBRO 2018 – ANUNCIO LICITACIÓN OBRAS MELLORA CAMIÑOS RURAIS (CAMIÑO DE A PASTORA E CAMIÑO DE COUTO DE ABAIXO)

Procedeuse a insertar na PLATAFORMA DE CONTRATOS DE GALICIA, anuncio de licitación das obras de MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS (CAMIÑO DE A PASTORA E CAMIÑO DE COUTO DE ABAIXO), incluidos no Plan de Mellora de Camiños do AGADER 2018-2019. Na mencionada PLATAFORMA, no apartado de ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, escribirán Concello de Cambados e premerán sobre o nome […]

OUTUBRO 2018 – DILIXENCIA APERTURA SOBRES ÚNICOS DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DA AVDA. DE A CORUÑA

Procedeuse a apertura dos sobres únicos das empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor das obras de “REHABILITACIÓN DA AVDA. DE A CORUÑA”, formulándose proposta de adxudicación á Alcaldía. Para máis información descargar a Dilixencia, premendo no enlace que se xunta. En Cambados, 9 de outubro de 2018. Servizo de Contratación. DESCARQUE AQUÍ […]

OUTUBRO 2018 – DILIXENCIA APERTURA SOBRES ÚNICOS SUBMINISTRO DE ELEMENTOS BIOSAUDABLES PARA O CASCO URBANO

Procedeuse a apertura dos sobres únicos das empresas que tomaron parte no procedemento de contratación menor do “SUBMINISTRO DE ELEMENTOS BIOSAUDABLES PARA INSTALAR NO CASCO URBANO“, formulándose proposta de adxudicación á Alcaldía. Para máis información descargar a Dilixencia, premendo no enlace que se xunta. En Cambados, 9 de outubro de 2018. Servizo de Contratación DESCARGUE […]

SETEMBRO 2019 – BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR E PERSOAL PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA MARITIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigos 10º e 11 º da Orde do 4 de maio de 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede […]