PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2020 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR MAIO 2020

Anuncio de cobranza en Perìodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF MAIO […]

AGOSTO 2020 – Lista provisional de admitidos e excluidos lista de reserva operario de servizos designacion Tribunal Cualificador e lugar, día e hora de proba práctica

De acordo coas Bases e a convocatoria da selección de prazas de operario de servizos, mediante lista de reserva. Vista a Resolución da Alcaldía do 04.06.2020 pola que se aprobaron as Bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de […]