PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO COVID-19

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria Motivo: «Solicitude de celebración de Pleno Extraordinario por parte dunha cuarta parte do número legal de membros da Corporación» Data e hora 1ª convocatoria: 21 de maio de 2020 ás 21:00, 2ª convocatoria: 25 de maio de 2020 ás 21:00 Lugar PARTICIPACIÓN A DISTANCIA Admite participación a distancia, podendo […]

MAIO 2020 – AVISO

Por mor da situación da crise sanitaria do Covid-19 recoméndase a comunicación coa Administración a través da sede electrónica da entidade (https://cambados.sedelectronica.gal/info.0) e a realización de consultas, vía telefónica, nos seguintes números: Casa do Concello: 986.52.09.02 Policía Local: 986.52.40.92 Servizos Sociais: 986.52.05.10 Habilítase, igualmente, o Rexistro Municipal da Casa Consistorial para a presentación de documentación […]

MAIO 2020 – DELEGACIÓNS ATRIBUCIÓNS E NOMEAMENTO CONCELLEIRO DELEGADO (FERNANDO PATRICIO)

Expediente 2813/2019 Resolución da Alcaldía Nº 2020-0458 do 22/04/2020 Delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiro Delegado Mediante Resolución da Alcaldía do 08.07.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) adoptouse acordo de delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as. Mediante Resolución da Alcaldía do 12.11.2019 (BOP nº 239 de 13.12.2019) reorganizáronse […]

MAIO 2020 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS: LOTE 1.- 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro. 4. Travesía Santa Mariña. 5. Rua do Castro. […]

MAIO 2020 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato das obras de “REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER A presentación de ofertas realizarase a traves da ferramenta SILEX da […]

MAIO 2020 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato das obras de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS” Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER A presentación de ofertas realizarase a traves da […]

MAIO 2020 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN RÍO DA UCHA (CORVILLÓN)

No día de hoxe, publicouse na Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia o anuncio de licitación do contrato das obras de “MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA (PARROQUIA DE CORVILLÓN)” deste Concello de Cambados. Para consultar a información e descargar a documentación do contrato prema no enlace seguinte: PREMER […]

ABRIL 2020 – APROBACION PADRON DE AUGA 2020 1T

Aprob. Padrón Taxa prestac. servizo abastec. auga, canon auga e coef. vertedura, 1º trimestre/2020 PADRÓN AUGA 2020-1T

ABRIL 2020 – RESOLUCION ALCALDIA NomeamENTO nova integrante X.G.L. e Tte. Alcaldía

RESOLUCION ALCALDIA NomeamENTO nova integrante X.G.L. e Tte. Alcaldía RESOLUC. ALCALD. 2020-0438 nomeam. nova integrante X.G.L. e Tte. Alcald.

ABRIL 2020 – Resolución Continuacion Procedementos Administrativos

Resolución Continuacion Procedementos Administrativos 16.04.2020 Resolucion Continuacion Procedementos Administrativos