PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020 A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 23 de decembro de 2020, aprobou a oferta de emprego público do ano 2020 nos termos e co alcance sinalados a continuación: Cambados (Asinado dixitalmente) Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de […]

DECEMBRO 2020 -INFORME RESUMO ANUAL DOS RESULTADOS DO CONTROL INTERNO EXERCICIO 2019 – CONCELLO DE CAMBADOS

INFORME RESUMO ANUAL DOS RESULTADOS DO CONTROL INTERNO EXERCICIO 2019 – CONCELLO DE CAMBADOS INFORME RESUMO ANUAL DOS RESULTADOS DO CONTROL INTERNO EXERCICIO 2019 – CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2020 – Resolucion provisional e definitiva candidato Docente módulo xardineria-forestal

Resolucion provisional e definitiva candidato Docente módulo xardineria-forestal – Obradoiro dual de emprego “Cambados Ruta Xacobea Camiño de Santiago” DECRETO 2020-1605 [Resolucion provisional e definitiva candidato Docente módulo xardineria-forestal]

DECEMBRO 2020 – COMPRA DO LOCAL DA ANTIGA CÁMARA AGRARIA DE CAMBADOS

Polo Concello de Cambados procedeuse á compra do local da antiga Cámara Agraria á Xunta de Galicia, que ascendeu a un total importe de 98.312,50 €. A adquisición do citado ben inmoble financiouse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo a unha subvención outorgada ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos […]

DECEMBRO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria Motivo: «NECESIDADE DE ADOPCIÓN DE ACORDO EN RELACIÓN COS ASUNTOS RELACIONADOS» Data e hora: 1ª convocatoria: 28 de decembro de 2020 ás 21:00. 2ª convocatoria: 4 de xaneiro de 2021 ás 21:00 Lugar: SALON DE SESIONS (Non admite a participación de público por mor das medidas de seguridade e […]

DECEMBRO 2020 – ACTA DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A SELECCIÓN DE 20 ALUMNOS-TRABALLADORES PARA OS MÓDULOS DE XARDINERÍA – FORESTAL E ALBANELERÍA.

ACTA DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A SELECCIÓN DE 20 ALUMNOS-TRABALLADORES PARA OS MÓDULOS DE XARDINERÍA – FORESTAL E ALBANELERÍA. ACTA PROPOSTA NOMEAMENTO INTEGRANTES ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO DUAL EMPREGO _CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO_

DECEMBRO 2020 – ACTA DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO DOS INTEGRANTES DO EQUIPO TÉCNICO DO OBRADOIRO DÚAL DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

ACTA DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO DOS INTEGRANTES DO EQUIPO TÉCNICO DO OBRADOIRO DÚAL DE EMPREGO “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO” ACTA PROPOSTA NOMEAMENTO INTEGRANTES EQUIPO TÉCNICO OBRADOIRO DUAL EMPREGO _CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO_

DECEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: P.P. […]

DECEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 3 TRIMESTRE 2020

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA POR SERVIZO MERCADO correspondentes a Remesa: MERCADO 3 TRIMESTRE 2020 […]

DECEMBRO 2020 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 3 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a […]