PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE MELLORA CAPA RODADURA CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS LOTE 1.

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato das obra de “MELLORA CAPA RODADURA CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS: LOTE 1. 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro.4. Travesía Santa Mariña.5. Rua do Castro.6. Ramal Avda. Vilariño.7. Tramo […]

XULLO 2020 – AXUDAS ECONÓMICAS PARA A CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA

BASES CONVOCATORIA 2020 AXUDAS ECONÓMICAS PARA A REHABILITACIÓN E CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS CONVOCATORIA 2020 DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS BDNS(Identif.):516399 De conformidad con lo previsto en los […]

XULLO 2020 – CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA COBERTURA EN QUENDA LIBRE, POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN (OEP/2017)

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA COBERTURA EN QUENDA LIBRE, POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Polo que se convoca proceso selectivo e se da publicidade ás Bases reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura en quenda libre por persoal funcionario de carreira dunha vacante de Oficial de Administración […]