PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3 DAR CONTA DOS INFORMES DOS TÉCNICOS ÁS OFERTAS E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, EN RELACIÓN CO CONTRATO PARA A “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”

No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3, estendida o día 31/07/2020, co obxecto de dar conta dos informes do técnicos ás ofertas e formular proposta de adxudicación, se procede, en relación co contrato mixto (subministro/obras) para a “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS” […]

XULLO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”. AGADER 2020-2021

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0857, de data 29/07/2020, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, á empresa “COVSA”, que as executará polo prezo e mellora seguinte:   Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 33.001,17 31.846,13 21% IVE 6.930,25 6.687,69 Prezo 39.931,42 […]

XUÑO 2020 – PLENO ORDINARIO MES DE XULLO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 30 de xullo de 2020 ás 21:00; 2ª convocatoria: 3 de agosto de 2020 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS – (Deberá darse cumprimento ás medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19) Non admite participación a distancia SEGUNDO. Que […]

XULLO 2020 – APROBACIÓN DO PADRÓN DE AUGA 2020_2T

Expediente 2431/2020 Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, canon da auga e coeficiente de vertedura, 2º trimestre 2020. Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 2º trimestre do ano 2020 […]

XULLO 2020 – Anuncio de notificación de 15 de julio de 2020 en procedimiento abandono animal doméstico.

ID: N2000342468 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez intentada la notificación individual mediante el Servicio de Correos sin que esta pudiese practicarse, se cita a la persona que a continuación se dirá […]

XULLO 2020 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRA OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato das obras de “REFORMA DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: https://www.contratosdegalicia.gal/resultadoIndex.jsp […]

XULLO 2020 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE MELLORA CAPA RODADURA CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS LOTE 1.

Anuncio de Formalización de Contrato En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato das obra de “MELLORA CAPA RODADURA CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS: LOTE 1. 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro.4. Travesía Santa Mariña.5. Rua do Castro.6. Ramal Avda. Vilariño.7. Tramo […]

XULLO 2020 – AXUDAS ECONÓMICAS PARA A CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA

BASES CONVOCATORIA 2020 AXUDAS ECONÓMICAS PARA A REHABILITACIÓN E CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS CONVOCATORIA 2020 DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS BDNS(Identif.):516399 De conformidad con lo previsto en los […]

XULLO 2020 – CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA COBERTURA EN QUENDA LIBRE, POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN (OEP/2017)

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA COBERTURA EN QUENDA LIBRE, POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA VACANTE DE OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Polo que se convoca proceso selectivo e se da publicidade ás Bases reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura en quenda libre por persoal funcionario de carreira dunha vacante de Oficial de Administración […]

XULLO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE-CORVILLÓN. AGADER 2020-2021

Por Decreto de Alcaldía 2020-0826, de data 22/07/2020, adxudicouse o contrato menor do servizo de “CONTROL CALIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, á empresa “EUROTEC, INSPECCIÓN Y CONTROL, S.L.”, polo prezo de: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 921,83 525,00 21% IVE 193,58 110,25 […]