PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2020 – DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN MENOR DA INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN MENOR DA INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO) Á vista das ofertas presentadas considérase a máis vantaxosa a formulada pola empresa “ESTEO TÉCNICA NA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN, S.L.”, polo prezo […]

XULLO 2020 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS. LOTE 1 (EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.) E LOTE 2 (COVSA)

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0728, de data 06/072020, adxudicáronse o Lote 1 e Lote 2 das obras de MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS, ás empresas que se indican de seguido: LOTE 1.- 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro.4. Travesía Santa Mariña.5. Rua do Castro.6. Ramal Avda. […]