PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2020 – DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN MENOR DA INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)

XULLO 2020 – DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN MENOR DA INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA DE VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS PARA A CONTRATACIÓN MENOR DA INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)

Á vista das ofertas presentadas considérase a máis vantaxosa a formulada pola empresa “ESTEO TÉCNICA NA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN, S.L.”, polo prezo de 9.897,80 € (IVE engadido) cunha baixa de 180,06 € sobre o prezo de licitación 10.077,86 €, polo que se lle da traslado ao órgano de contratación para a súa adxudicación, se procede.

DESCARGAR DILIXENCIA