PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2020 – ANUNCIO OFERTA EMPREGO PUBLICO “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”

Mediante Resolución da Alcaldía do 03 de marzo de 2020 aprobáronse as Bases para a contratación dun traballador/a para o posto de Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria) en réxime laboral temporal, a tempo completo, e na modalidade de contrato de traballo en prácticas de conformidade co establecido no artigo 11 […]