PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2020 – ANUNCIO COBRANZA PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR XANEIRO 2020

BOP 24-03-2020- ANUNCIO COBRANZA PADRÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR XANEIRO 2020 ANUNCIO BOP SERVIZO AXUDA FOGAR XANEIRO 2020

MARZO 2020 – BANDO COVID-19

Por parte do Ministerio de Sanidade veuse a ditar Instrucción do 19 de marzo de 2020 pola que se establecen criterios interpretativos para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE nº 76 de 20 de marzo de 2020) Na citada Resolución habilitouse para que as persoas con discapacidade, que teñan alteracións […]

MARZO 2020 – Resolucion Suspension Procesos Selectivos

Resolución da Concelleira Delegada en materia de Réxime Interior e Persoal Expediente 1188/2020 Asunto: Suspensión dos procesos selectivos en curso no Concello de Cambados Resolucion Suspension Procesos Selectivos

MARZO 2020 –

BANDO DA ALCALDÍA A epidemia do COVID-19 supón unha emerxencia de saúde pública de importancia internacional que obriga a adopción de diversas medidas por parte do Estado, a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e a propia Administración Local. Mediante Real decreto 463/2020 declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de […]

MARZO 2020 – BANDO DO CONCELLO DE CAMBADOS COAS MEDIDAS CONTRA O CORONAVIRUS

Bando da Alcaldía coas medidas de prevención e loita contra o CORONAVIRUS. – A atención ao público nas dependencias municipais limitarase só a casos de extrema necesidade. – A partir do 13 de marzo todas as actividades municipais, deportivas, culturais e de servizos sociais quedan suspendidas.

MARZO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO MARZO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Extraordinaria Motivo: «Dar trámite ao pagamento de facturas pendentes para dar cumprimento á normativa de pago de provedores» Data e hora 1ª convocatoria: 12 de marzo de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 16 de marzo de 2020 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA […]

MARZO 2020 – PLENO EXTRAORDINARIO MEMBROS MESAS ELECTORAIS

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Extraordinaria Motivo: «Necesidade de elección de membros de mesas electorais dentro do prazo legalmente establecido» Data e hora 1ª convocatoria: 9 de marzo de 2020 ás 13:30 2ª convocatoria: 11 de marzo de 2020 ás 13:30 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte […]

MARZO 2020 – LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDO/AS PROCESO SELECTIVO

Mediante Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de 12.07.2019 seleccionouse ao Concello de Cambados como entidade colaboradora no programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O teu Primeiro Emprego”. Mediante Resolución da Alcaldía do 03.03.2020 aprobáronse as Bases para a contratación dun/nha (1) traballador/a (Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación […]

MARZO 2020 – ANUNCIO OFERTA EMPREGO PUBLICO “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”

Mediante Resolución da Alcaldía do 03 de marzo de 2020 aprobáronse as Bases para a contratación dun traballador/a para o posto de Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria) en réxime laboral temporal, a tempo completo, e na modalidade de contrato de traballo en prácticas de conformidade co establecido no artigo 11 […]