PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2019 – SELECCIÓN DE PERSOAL

Expediente 5487/2019 Publicadas no Taboleiro de Edictos do Concello e da Policía Local o pasado 24.10.2019, a convocatoria e as bases reguladoras para a elaboración dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local do Concello de Cambados, e finalizado o período establecido para a presentación de instancias esta […]

NOVEMBRO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/030

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/030 N. Expediente 4709/2019 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2019/MOD/030–SUPLEMENTO DE CRÉDITOS PARA R.E.C. 03/2019 APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/030 Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria do día 26 de setembro, o expediente de modificación de créditos baixo a modalidade de suplemento de crédito nº 2019/MOD/030, e non téndose […]