PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

Pola empresa “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)” rematáronse as obras de “LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE 2017016908”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017): O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de […]

NOVEMBRO 2019 – DECRETO DA ALCALDÍA 2019-1428 POLO QUE SE ADXUDICA O CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1428, de data 27/11/2019, polo que se adxudica o “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL“, á empresa “VIRAXES, S.L.”,  polo prezo seguinte:   EMPRESA Prezo s/IVE IVE TOTAL BAIXA PRAZO ENTREGA VIRAXES, S.L. 36.758,32 7.719,25 44.477,57 3.811,18 14 días En Cambados, a […]

NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

Pola empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.” rematáronse as obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL 2017043664”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á […]

NOVEMBRO 2019 – PLENO ORDINARIO MES DE NOVEMBRO

Convocatoria Pleno Ordinario Novemvro 2019 DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria, Data e hora 1ª convocatoria: 28 de novembro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 2 de decembro de 2019 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 26/09/2019, 10/10/2019 e 16/10/2019 […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA TAXAS POR SERVIZO PRAZA 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA 3 TRIMESTRE […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA PRAZA 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a Remesa: […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA MERCADO 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes a Remesa: PADRON MERCADO 3 TRIMESTRE […]

NOVEMBRO 2019 – LISTADO DEFINIT. SELECCIÓN PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO O.E. “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

LISTADO DEFINIT. SELECCIÓN PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO O.E. “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” LISTA SELECCIONADOS POSTOS DE DIRECTOR,, TITORA, EXPERTOS E ADMINISTRATIVA