PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2018

EDICTOAnuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF 11 […]

XANEIRO 2019 – PADRÓNS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 1º CUADRIMESTRE 2019

Achégase padróns, en formato dixital, das Taxas e Prezos Públicos que máis adiante se detallan, correspondentes ao CONCELLO DE CAMBADOS, para a súa exposición neste Concello durante o plazo indicado no anuncio de exposición pública e cobranza que tamén se achega, isto é, do 04 de febreiro ata o 01 de marzo de 2019, ámbolos […]

XANEIRO 2019 – DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. CONSTANTINO CORDAL

DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. CONSTANTINO CORDAL RODRIGUEZ PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL O 30 – XANEIRO – 2019 ENTRE J.C.C.P. E A.C. DE S. —