PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2019 – PADRÓNS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 1º CUADRIMESTRE 2019

XANEIRO 2019 – PADRÓNS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 1º CUADRIMESTRE 2019

Achégase padróns, en formato dixital, das Taxas e Prezos Públicos  que máis adiante se detallan, correspondentes ao CONCELLO DE CAMBADOS, para a súa exposición neste Concello durante o plazo indicado no anuncio de exposición pública e cobranza que tamén se achega, isto é, do 04 de febreiro ata o 01 de marzo de 2019, ámbolos dous inclusive, así como o envío do referido anuncio aos alcaldes de barrio do municipio a fin de que os publiquen nos lugares de costume e nas respectivas parroquias.