PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE TOTEM INFORMATIVO PARA O EDIFICIO DA CONSISTORIAL

Levado a cabo o investimento para o subministro de “TOTEM INFORMATIVO PARA O EDIFICIO DA CONSISTORIAL”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017, o material foi subministrado pola empresa “D. DAVID TORRES MASCATO”, por un importe de10.284,97 € (IVE incluído), cunha baixa de 103,99 € sobre o prezo de licitación. O que se fai público en […]

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO

Nestas datas veñen de rematarse pola Empresa “Construcciones y Reformas 3 Torres 2010, S.L.”, as obras de “ADECUACIÓN DO QUIOSCO DO PAZO DE TORRADO”, financiadas con cargo ao Plan Concellos 2016 (PC/2016), ascendendo a un total un importe de 13.790,00 € (IVE incluído) e cunha baixa de 6.210,00 € sobre o prezo de licitación. O que se fai público […]