PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2021 – ANUNCIO de información pública do Plan especial de ordenación do porto de San Tomé-Tragove.

  A Xunta de Goberno local do Concello de Cambados, en sesión extraordinaria que tivo lugar o 4 de marzo de 2021, adoptou acordo de aprobación inicial do Plan especial de ordenación do porto de San Tomé-Tragove. De conformidade co disposto no artigo 75.1.a) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, […]

MARZO 2021 – COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR XANEIRO 2021

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]