PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMENTO E CUNETA DE PLUVAIS EN CORTIÑAS DE ABAIXO

XUÑO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMENTO E CUNETA DE PLUVAIS EN CORTIÑAS DE ABAIXO

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Pola empresa “COVSA” rematáronse as obras de “INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMENTO E CUNETA DE PLUVAIS EN CORTIÑAS DE ABAIXO – CORVILLÓN (Obra nº 2017026157)”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017).
O investimento total ascendeu á cantidade de:
Orzamento licitación: 30.000,00 €

Orzamento adxudicación:
Prezo estimado do contrato 19.430,58 €
21% IVE: 4.080,42 €
Prezo: 23.511,00 €
Baixa: 6.489,00 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras
da convocatoria do Plan Concellos 2017.