PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2019 – Anuncio resultados do proceso selectivo de dous (2) tecnicos de turismo e proposta de nomeamento

XUÑO 2019 – Anuncio resultados do proceso selectivo de dous (2) tecnicos de turismo e proposta de nomeamento

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR POLA QUE SE PROPÓN A CONTRATACIÓN DOUS TRABALLADORES PARA AS OFICINAS DE TURISMO

En cumprimento da Base oitava e novena do proceso selectivo fanse públicas as Resolucións do Tribunal Cualificador encargado da selección de dous traballadores para as oficinas de turismo de data 03.06.2019, 1.Facer públicos os méritos dos aspirantes consonte ás Bases do proceso selectivo obténdose os seguintes resultados:

Anuncio resultados do proceso selectivo de dous (2) tecnicos de turismo e proposta de nomeamento