PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMENTO E CUNETA DE PLUVAIS EN CORTIÑAS DE ABAIXO

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN Pola empresa “COVSA” rematáronse as obras de “INSTALACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMENTO E CUNETA DE PLUVAIS EN CORTIÑAS DE ABAIXO – CORVILLÓN (Obra nº 2017026157)”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). O investimento total ascendeu á cantidade de: Orzamento licitación: […]