PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2018 – SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO  CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO

OUTUBRO 2018 – SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO  CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO

O grupo de traballo mixto encargado da selección dos alumnos-traballadores do obradoiro de emprego RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO, acordou por unanimidade, na súa xuntanza do mércores 24 de outubro de 2018, propoñer as persoas que figuran nas seguintes relacións, como titulares e suplentes.

Lémbrase que a normativa do programa de obradoiros de emprego esixe o cumprimento, por parte dos alumnos-traballadores, dos requísitos mínimos na data de inicio do obradoiro de emprego.

Os requisitos mínimos esixidos son:

  1. Idade: dezaoito anos ou máis
  2. Figurar inscritos como desempregados plenos (non melloras de emprego) na correspondente oficina de emprego.
  3. Cumprilos requisitos para a formalización dun contrato para a formación; único susceptible de realizarse ós alumnos-traballadores, segundo a normativa vixente.
  4. Cando a formación vaia dirixida á obtención de certificados de profesionalidade, cumprir cos requisitos de acceso sinalados nos reais decretos que regulan ditos certificados.

 

Así mesmo, lémbrase que si o candidato que figura seleccionado como titular non aceptase dito posto, deberá presenta-la súa renuncia por escrito, para poder oferta-la ó seguinte candidato que figure como suplente.

SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO  CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO

TITULARES ESPECIALIDADE DE XARDINERÍA

ACHA MARTINEZ, JOSÉ ANTONIO 21
COSTA TRIGO BEGOÑA 28
GONZALEZ VAZQUEZ CLEMENTE 23
LONGO SEÑORANS RUBEN 24
MARTINEZ MALLO ALBA 27
MARTINEZ VAZQUEZ MARÍA 28
TORRES OTERO MARÍA SOLEDAD 25
MARTIÑAN FONTAN LOURDES 29
LOUREIRO LOPEZ CRISTINA 24
BLANCO VEGA RAFAEL 22

SUPLENTES ESPECIALIDADE DE XARDINERÍA

GIL SUAREZ JORGE 20
GUTIÉRREZ VALLE PATRICIA 19
ARAGUNDE PIÑEIRO MARÍA LUISA 18
GOMEZ MOURIÑO ISABEL 18
ORTEGA VALDERRAMA JOSEFA 14
CASTRO GUIANCE JOSÉ R. 13
LORENZO DURÁN MARÍA ÁNGELES 11

TITULARES ESPECIALIDADE DE CARPINTERÍA

ALFARO VERA CARMEN 26
CORES PIÑEIRO CRISTIAN 26
GALIÑANES GONZÁLEZ JUAN R. 22
RIVA GUTÉRREZ M.ª ISABEL 25
SABARIS PAZ M.ª CARMEN 28
VIEITES RODRÍGUEZ CRISTIAN 27
REBOIRA FERNÁNDEZ JOAQUÍN 21
PEREZ BLANCO GUILLERMO 21
REY GARCÍA ROSA M.ª 26
CASTRO CASTRO FRANCISCO A. 24

SUPLENTES ESPECIALIDADE DE CARPINTERÍA

VALIÑAS CHEDAS ANA M.ª 20
MONTERO ARAGUNDE ALBERTO 19
GOMEZ NUÑEZ CELESTINO 18
NUÑEZ ALONSO RICARDO 17
REY CASTRO JESÚS 16
AGRA HERMIDA RUBÉN MANUEL 16
REMISEIRO FERNANDEZ ROSARIO 15
LEIRO FERNÁNDEZ ROBERTO M. 13

NON SELECCIONADOS

CHAVES DAVILA JOSÉ
RODRIGUEZ REBOEIRAS OSCAR
ALONSO GUGIC STELLA MARY
MAYANS GONDAR JOSÉ LUIS

 

NON PRESENTADOS

COUCEIRO BLANCO MANUEL
DACOSTA GARCÍA JOSE R.
FALCÓN PRADO OSCAR
LORENZO FONTÁN PORFIRIO
PAZ OTERO JUAN RAMSES
PIÑEIRO VÁZQUEZ JESÚS
SERANTES POSSE ALEJANDRO
VÁZQUEZ LORENZO BEATRÍZ
PAUNOV VASILEV DIMITIR
RODRÍGUEZ EIREA ANA Mª

COMUNICACION ALUMNOS OBRADOIRO DE EMPREGO CAMBADOS