PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2018 – SELECCIÓN ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO  CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO

O grupo de traballo mixto encargado da selección dos alumnos-traballadores do obradoiro de emprego RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO, acordou por unanimidade, na súa xuntanza do mércores 24 de outubro de 2018, propoñer as persoas que figuran nas seguintes relacións, como titulares e suplentes. Lémbrase que a normativa do programa de obradoiros de emprego esixe […]

OUTUBRO 2018 – CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO

PRIMERO. Que se convoque a próxima sesión deste órgano colexiado: DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente Motivo: «URXENTE NECESIDADE DE ADOPCIÓN DE ACORDO EN RELACIÓN COS ASUNTOS INCLUÍDOS E IMPOSIBILIDADE MATERIAL DE CONVOCATORIA EN TEMPO E FORMA» Data e hora: 1ª convocatoria: 30 de outubro de 2018 ás 21:00; 2ª convocatoria: 30 de outubro de […]