PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2018 – PADRON IMPOSTO BENS INMOBLES EXERCICIO 2018

PADRON IMPOSTO BENS INMOBLES EXERCICIO 2018 (EXPOS. PÚBLICA E COBRANZA: DO 21 DE AGOSTO AO 4 DE OUTUBRO DE 2018 INCLUSIVE) ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA, URBANA E DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO EXERCICIO DE 2018 De conformidade co art. 77 .6 do Real […]