PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2017 – LICITACIÓN OBRAS “SOTERRAMENTO DA LIÑA B.T. NA RÚA REAL”

Por Resolución da Alcaldía de data 23/11/2017, foron aprobados os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a seguinte licitación: 1. ENTIDADE ADXUDICADORA a) Organismo: Concello de Cambados. b) Dependencia: Secretaría-Servizo de Contratación. c) Número de expediente: 3766/2017. 2. OBXECTO DEL CONTRATO a) Descrición do obxecto: Soterramento da liña B.T. na Rúa Real. b) Prazo […]

DECEMBRO 2017 – PUBLICIDADE MELLORA DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL (COCHE POLICÍA LOCAL E FURGONETA VOLQUETE)

Por Resolución desta Alcaldía, de data 09/10/2017, adxudicáronse os lotes 1 e 2  para subministro para a  “MELLORA DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL (COCHE POLICÍA LOCAL E FURGONETA VOLQUETE”, subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), por importe de 32.481,43 € e que foi destinada á adquisición dos […]