PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2023 – DECRETO 2023-0606 11/04/2023 RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DECLARANDO DESERTO O PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE PECHE PERIMETRAL PUNTO LIMPO

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Resultando que, no expediente de subvención nº 1919/2022 consta Resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático publicada no D.O.G. nº 208, do 02/11/2022, pola que se concede a este Concello de Cambados a axuda solicitada por importe de 79.764,30 € para levar a cabo as obras de “MELLORA DAS CONDICIÓNS DO PUNTO LIMPO” (anualidades 2022-2025) para a Liña […]

ABRIL 2023 – ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DO PAVIMENTO DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL SANTA MARIÑA DOZO. FASE II

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-0605, de data 11/04/2023, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA DO PAVIMENTO DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL SANTA MARIÑA DOZO. FASE II”, á empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., polo prezo que se indica seguidamente: Empresa Prezo /IVE IVE Prezo c/IVE Baixa CALDEVERGAZO, S.L. 26.800,00 5.628,00 32.428,00 1.270,00 O citado investimento atópase subvencionado […]