PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2022 – ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO – CORVILLÓN

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE TROVISCOSO -CORVILLÓN” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal 2.Obxecto do contrato: “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA DE […]