PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2022 – COBRANZA PADRÓN TAXAS CONSERVATORIO MÚSICA 3º TRIMESTRE CURSO 2021-2022

COBRANZA PADRÓN TAXAS CONSERVATORIO MÚSICA 3º TRIMESTRE CURSO 2021-2022 Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA […]

ABRIL 2022 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-0486 de data 25/04/2022, adxudicáronse os Lotes 1 e 2, correspondentes aos contratos de “SUBMINISTRO DE MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS” á empresa “BAYGAR, S.L.”, que os executará polo prezo e condicións seguintes: LOTE 1: VARREDORA ELÉCTRICA ADXUDICATARIO Prezo s/Ive Ive Prezo adxudicación Baixa Servizos Postvenda Prazo entrega ofertado Subministro útiles/ repostos BAYGAR […]

ABRIL 2022 – COBRANZA PADRÓN TAXAS ESCOLA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE CURSO 2021-2022

COBRANZA PADRÓN TAXAS ESCOLA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE CURSO 2021-2022 Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA […]