PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2020 – CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS COBERTURA EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA DE DIFERENTES PRAZAS VACANTES CONTIDAS NAS OEP DE 2017 E 2020

AGOSTO 2020 – CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS COBERTURA EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA DE DIFERENTES PRAZAS VACANTES CONTIDAS NAS OEP DE 2017 E 2020

ANUNCIO

Convocatoria de procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna
de diferentes vacantes contidas nas OEP de 2017 e 2020

Mediante Resolución da Alcaldía de 08/07/2021 convocáronse procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna para a cobertura das prazas vacantes das OEP de 2017 e 2020 que a continuación se sinalan:

1149.png

Os procesos selectivos réxense polas bases xerais e específicas reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local con data 07.07.2021.

A convocatoria, e o texto íntegro das referidas bases, serán obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello.

DOCUMENTO ASINADO E DATADO ELECTRÓNICAMENTE