PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2021 – BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA COBERTURA EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA DE DIFERENTES PRAZAS VACANTES CONTIDAS NAS OEP DE 2017 E 2020

ANUNCIO BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA COBERTURA EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NAS OEP DE 2017 E 2020 A Xunta de Goberno Local, en sesión do 07/07/2021, prestou aprobación ás Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda […]

AGOSTO 2020 – CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS COBERTURA EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA DE DIFERENTES PRAZAS VACANTES CONTIDAS NAS OEP DE 2017 E 2020

ANUNCIO Convocatoria de procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas nas OEP de 2017 e 2020 Mediante Resolución da Alcaldía de 08/07/2021 convocáronse procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna para a cobertura das prazas vacantes das OEP de 2017 e 2020 que a continuación […]