PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2020 – Lista provisional e definitiva proceso selectivo Equipo Técnico O.D.E. “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

DECEMBRO 2020 – Lista provisional e definitiva proceso selectivo Equipo Técnico O.D.E. “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

Lista Provisional e definitiva de admitidos ó proceso selectivo do Equipo Técnico do Obradoiro Dual de Emprego, “CAMBADOS RUTA XACOBEA CAMIÑO DE SANTIAGO”

Vista a Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se concedeu unha subvención a este Concello, o amparo da Orde de 27.12.20219 (DOG 22.01.2020), para a realización dun obradoiro dual de emprego denominado “Cambados Ruta Xacobea Camiño de Santiago”

Vista a Resolución da Alcaldía do 30.11.2020 pola que se aprobaron as Bases da convocatoria para a selección do Equipo Técnico, formado por 1 Director/ra, 1 Titor/a, 1 Administativo/a, 1Docente para o módulo de Xardineria-Forestal, 1 Docente para o módudo de Albanelería.

Vista a relación de candidatos preseleccionados e remitidos pola Oficina de Emprego de Cambados.

Visto e de acordo co previsto nas Bases e a convocatoria

Vista a relación de candidatos preseleccionados e remitidos pola Oficina de Emprego de Cambados para participar no proceso de selección das referidas prazas.

Visto que transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base sexta das bases de selección e convocatoria.

RESOLVO:

Aprobar a lista provisional de admitidos do proceso selectivo, do Equipo Técnico elevándoa adefinitiva neste mesmo acto.

DECRETO 2020-1558 [Lista provisional e definitiva Equipo Técnico]