PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2020 – Anuncio resultados segundo exercizo e convocatoria para o terceiro exercizo vacantes promocion interna (OEP 2017)

DECEMBRO 2020 – Anuncio resultados segundo exercizo e convocatoria para o terceiro exercizo vacantes promocion interna (OEP 2017)

Anuncio resultados do segundo da fase de oposición dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 (Encargado/a de obras e servizos; Oficial de Xardinería; Oficial Conductor) e convocatoria para a o terceiro exercizo da fase de oposición Expediente 2508/2020

En cumprimento do disposto nas Bases específicas (nº 4.2) do proceso selectivo:

Fanse públicos os resultados definitivos e a relación de aspirantes que aprobaron o segundo exercizo da fase de oposición dos procesos selectivos:

Anuncio resultados segundo exercizo e convocatoria para o terceiro exercizo vacantes promocion interna (OEP 2017)