PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2019 – EXPOSIC. PÚBLICA PADRÓN IMPOSTO S/BENS INMOBLES 2019

XULLO 2019 – EXPOSIC. PÚBLICA PADRÓN IMPOSTO S/BENS INMOBLES 2019

EXPTE. 1522/2019.- EXPOSIC. PÚBLICA PADRÓN IMPOSTO S/BENS INMOBLES 2019 (Expos. do 22-xullo ao 03-outubro.- Present. reclamacións: do 04-outubro ao 05-novembro.- Cobranza período voluntario: do 22 de xullo ao 05-novembro-2019)

PADRÓN IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES 2019