PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2019 – Anuncio Convocatoria Pleno Ordinario Xullo

XULLO 2019 – Anuncio Convocatoria Pleno Ordinario Xullo

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora:

1ª convocatoria: 24 de xullo de 2019 ás 21:00
2ª convocatoria: 28 de xullo de 2019 ás 21:00

Lugar SALON DE SESIONS
Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. PROPOSICIÓN SUPLEMENTO DE CRÉDITO APLICACIÓN DO SUPERÁVIT DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2018
2. PROPOSICIÓN DE ADICACIÓNS DOS CARGOS ELECTOS
3. DACIÓN EN CONTA REPAROS DA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EXERCICIO 2018
4. DACIÓN EN CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2018
5. DACIÓN EN CONTA PERIODO MEDIO DE PAGO E MOROSIDADE 1º TRIMESTRE 2019
B) Actividade de control
6. DACION EN CONTA DE RESOLUCIÓNS
7. MOCIÓNS DE URXENCIA
C) Rogos e preguntas

Convocatoria Pleno Ordinario Xullo